Družina

Ribiška družina Tržič deluje od leta 1956. Vodi jo devetčlanski upravni odbor. Člani UO so zadolženi za različna področja delovanja preko komisij : za športni ribolov,za delo z mladimi ribiči, za ribiška tekmovanja, za ribogojstvo in gospodarjenje z vodami ter varstvo okolja. Nadzor nad izvajanjem ribolova uspešno izvaja tričlanska čuvajska služba. Celotno delovanje družine nadzira tričlanski nadzorni odbor. Predsednik družine je Gorad Pikec, tajnik je Brane Panič in gospodar je Janez Čadež.

Družina gospodari z ribiškim okolišem, ki obsega Tržiško Bistrico s pritoki in Savo od izliva Tržiške Bistrice do jezu v Majdičevem kanalu, vključno s kanalom in vsemi pritoki Save na tem delu.

Družina upravlja tudi  z ribniki v Žejah velikosti cca. 1,5 ha. Tu smo zgradili v letu 1998 tudi ribiški dom.  V dveh ribnikih je možen lov krapa, linja, ščuke, smuča, tolstolobika in ribjega drobiža; v ribniku postrvi je možen lov šarenke.

Naše vode, namenjene športnemu ribolovu, so izrazito salmonidne, naseljene s potočno postrvjo, šarenko in lipanom. V Savi pa kraljujejo tudi kapitalni sulci.V pritoku Mošenik pa imamo še gensko čisto potočno postrv.

Za uspešno gospodarjenje imamo skupaj z ribiško družino Kranj v Zgornji Besnici ribogojnico, v kateri letno vzgojimo 700.000 kosov zaroda potočne postrvi. Gospodar družine in njegova ekipa ima veliko zaslug za uspešno gospodarjenje in vlaganja tako v gojitvene potoke kot lovne vode.

Vse ljubitelje športnega ribolova vabimo, da obiščete naše ribolovne vode in se sami prepričate o lepotah, ki jih nudijo vode s katerimi upravlja ribiška družina Tržič. Vsem obiskovalcem želimo dober prijem in mnogo prijetnih trenutkov v našem okolišu.

Predsednk RD Tržič
Gorazd Pikec