Sava

 
Od 1. marca (v prestopnem letu 29. februarja) je dovoljen ribolov na reki Savi od merilne postaje Okroglo do jezu pri nekdanji tovarni Tekstilindus vključno z Majdičevim kanalom. Celotni revir Save se odpre 1 aprila. Lovna sezona potočnice preneha 30. septembra, šarenke pa 30. novembra. Lovna sezona lipana prične 16. maja in konča 30. novembra. Članom, gostom in ribičem z dnevnimi dovolilnicami je na posamezni vpis dovoljeno vzeti 3 salmonide, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm. Na lovni dan se lahko upleni le 1 (ena) avtohtona riba (en lipan ali ena potočna postrv)

Revir Sava se prične od skale na desnem bregu (cca 200 m nad izlivom TB v Savo) in izliva Mvačnika na levem bregu, do jezu pri (bivšem) Tekstilindusu vključno z Majdičevim kanalom. Vsi pritoki Save so gojitveni potoki.

Katere ribe najdemo v savi:

lipan potocna SARENKASULEC

Lov postrvi in lipana v Savi je dovoljen z muharico in umetno muho z enim trnkom – enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja ali z vijačnico, vodno kroglico in umetno muho z enim trnkom – enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena!

Lov sulca v Savi

Sezona lova sulca je od 1. oktobra do vključno 14. februarja.

Najmanjša dovoljena mera je 80 cm.

Sulec se lovi z ustrezno močno vijačnico in pred vrvico najmanj 0,40 mm. Dovoljene so umetne vabe (blestivka, umetne ribe, cof, leteča vaba-orig. flying lure). Vaba  ne sme biti manjša od 7 cm. Sulca morata vedno loviti dva ribiča z  veljavnima in pravilno izpolnjenima ribiškima dovolilnicama, ki lovita v vidni razdalji in vsaj en od njiju mora biti član RD Tržič. V spremstvu člana RD Tržič lahko lovi tudi en sam ribič s pravilno izpolnjeno ribiško dovolilnico. V koledarskem letu sme član upleniti 2 sulca.

Ulov sulca (teža, dolžina) se takoj ob ulovu prijavi izdajatelju ribolovne dovolilnice ali na sedež družine.

Ob ulovu sulca vas prosimo, da na hrbtni plavuti preverite plombo s številko in jo sporočite Janezu Čadežu na tel. 041 636 646

Ribiško dovolilnico si lahko takoj naročite preko spleta !

logo ribiske karte