Sava

 

V celotnem revirju Sava se prične sezona lova vseh vrst postrvi 1. marca (v prestopnem letu 29. februarja). Lovna sezona potočnice preneha 30. septembra, šarenke pa 30. novembra. Lovna sezona lipana prične 16. maja in konča 30. novembra. Članom, gostom in ribičem z dnevnimi dovolilnicami je na posamezni vpis dovoljeno vzeti 3 salmonide, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm. Na lovni dan se lahko upleni le 1 (ena) avtohtona riba (en lipan ali ena potočna postrv)

Revir Sava se prične od skale na desnem bregu (cca 200 m nad izlivom TB v Savo) in izliva Mvačnika na levem bregu, do jezu pri (bivšem) Tekstilindusu vključno z Majdičevim kanalom. Vsi pritoki Save so gojitveni potoki.

Katere ribe najdemo v savi:

lipan potocna SARENKASULEC

Lov postrvi in lipana v Savi je dovoljen z muharico in umetno muho z enim trnkom – enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja ali z vijačnico, vodno kroglico in umetno muho z enim trnkom – enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena!

Lov sulca v Savi

Sezona lova sulca je od 1. oktobra do vključno 14. februarja.

Najmanjša dovoljena mera je 80 cm.

Sulec se lovi z ustrezno močno vijačnico in pred vrvico najmanj 0,40 mm. Dovoljene so umetne vabe (blestivka, umetne ribe, cof, leteča vaba-orig. flying lure). Vaba  ne sme biti manjša od 7 cm. Sulca morata vedno loviti dva ribiča z  veljavnima in pravilno izpolnjenima ribiškima dovolilnicama, ki lovita v vidni razdalji. V spremstvu člana RD Tržič lahko lovi tudi en sam ribič s pravilno izpolnjeno ribiško dovolilnico. V koledarskem letu sme član upleniti 2 sulca.

Ulov sulca (teža, dolžina) se v roku 24 ur prijavi izdajatelju ribolovne dovolilnice ali na sedež družine.

Ob ulovu sulca vas prosimo, da na hrbtni plavuti preverite plombo s številko in jo sporočite Janezu Čadežu na tel. 041 636 646

Ribiško dovolilnico si lahko takoj naročite preko spleta !

logo ribiske karte